Jouw privacy is belangrijk!

Ik vertel je graag hoe ik met jouw gegevens om ga

Anderen Coach is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website.

Contactgegevens:
Anderen Coach
Nijend 19
9465 TP Anderen, Drenthe
coach@anderencoach.nl
06-48064163

Persoonsgegevens die wij verwerken via de website
Wij verwerken via deze website enkele persoonsgegevens via het inschrijfformulier waarmee u uw interesse in een onderzoek kunt aangeven maar beperken de gevraagde gegevens tot een minimum.

Via ons contactformulier kunt u uw naam, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer achterlaten.
Het verstrekken van deze informatie is vrijwillig en wij zullen hier uiterst vertrouwelijk mee omgaan. U kunt ook telefonisch contact met  ons opnemen.

Wij gebruiken geen social media plugins.
Wel wordt er vanuit de website verwezen naar onze Facebook en Instagram pagina

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij via de webstite verwerken
Onze website verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens.
Denk hierbij aan financiele gegevens of persoonsnummer.
Betalingen voor trainingen gaan via iDeal en ik zal niet zelf om uw bankrekening vragen tenzij daar een zeer goede reden voor is.

Onze website is toegankelijk voor iedereen, ook voor bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Wij raden ouders echter aan altijd aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u desondanks toch van mening bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over u of een minderjarige, neem dan contact met ons op via: coach@anderencoach.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag via onze website gegevens verwerkt worden
Wij verwerken via de website gegevens voor de volgende doelen:

-Om vragen van u te kunnen beantwoorden;
-Om u e aanmeldfomulier voor een onderzoek te kunnen sturen;
-Om u in te schrijven voor een training, workshop of cursus;

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang persoonsgegevens die verzamelt zijn via de website bewaard worden
Wij bewaren persoonsgegevens (e-mailadres en optioneel je naam en geboortedatum) verkregen vanuit deze website een maand op onze webserver. Daarna worden ze automatisch verwijderd.

Google analytics gegevens worden 26 maanden bewaard voordat deze automatisch worden verwijderd: aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd. Wij gebruiken google analytics zonder dat wij ip adressen bewaren. Uw bezoek is dus niet te herleiden naar uw ip adres.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken nooit gegevens aan derden en als wij dit wel doen, doen wij dit alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. En altijd in overleg!

Gebruik van foto’s van personen op onze website
Wij gebruiken op onze website enkele foto’s waarop personen herkenbaar in beeld zijn.
Deze foto’s zijn afkomstig uit eigen archief of zijn betrokken via RawPixel.com of Shutterstock.com waar de foto’s speciaal voor deze website zijn aangeschaft.

Staat u of uw kind op een van deze foto’s en bent u van mening dat u die toestemming niet gegeven heeft of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact op met coach@anderencoach.nl zodat wij de betreffende foto zo snel mogelijk kunnen verwijderen.

Gegevens verkregen via de website inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Wij willen u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Links van en naar andere websites
Op deze website worden enkele links naar externe websites gebruikt. Deze worden geopend in een nieuw venster.
Op deze pagina’s gelden de privacy voorwaarden behorend bij die betreffende paginas.

Hoe wij onze website beschermen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

-Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
-TLS / SSL Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk;

Als u alsnog de indruk hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: coach@anderencoach.nl

n

Verwerkers overeekomst
Er is een verwerkersovereenkomst gesloten met teKiek! webdesign te Oudehaske
Er zijn geen overige verwerkers aan deze website gekoppeld.

Disclaimer

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Anderen coach spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens in deze website. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens op de website voorkomen of mocht de informatie niet meer aktueel zijn, dan aanvaardt noch Anderen Coach, noch de maker van de website enige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen en/of schade hierdoor.

© Niets uit deze website mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van Anderen Coach

Pin It on Pinterest

Share This